Mobbning och trakasserier

Lyssnar på Karlavagnen…
… som alltid. I kväll handlar det om mobbning i skolan.
Många som ringer in och talar om hur de haft det. Tyvärr har det inte blivit bättre på alla långa år.

En man berättade att han, trots att det är över 40 år sedan, vaknar svettig en del nätter i veckan. Kroppen minns smärtan, själen likaså.

Varför gör mobbarna så…
En 21-årig kille ringde in… modigt av dig!… och berättade att han aldrig förstod hur det kunde kännas för den mobbade. Han skämdes idag och kände ånger.

Hur upplevde du din skoltid?
Var du den som mobbade eller var du den mobbade?
Var du betraktaren som inget gjorde?
Viktigast… hur känner du det idag?

Visdomsord

Visdomsord
Visa ord av Dalai Lama

Det ligger verkligen någonting i det Dalai Lama säger här.
Lyssnandets ädla konst försvinner mer och mer i vårt samhälle.

Om du uttalar något och skriver ner det och läser det då märker du oftast en reaktion av något slag. Om du därefter högt uttalar det du skrivit och en annan människa lyssnar (utan att kommentera eller värdera) då händer nåt extra.

Prova! Skriv gärna här sedan om vad du upplevde., rent känslomässigt.

Iskall vänskap

Konst ny foto B Ericson
Omslag: B Ericson www.beric.se

Min roman ”Iskall vänskap” har fått enormt många reaktioner och kommentarer.
Den handlar om våld i nära relation. Boken har 301 sidor.

Så här skrev en kvinna till mig ikväll: ”Din bok träffade direkt. Jag har själv drabbats av detta. De första kursiva raderna i boken är jag. Tack för att du skriver om detta. Skriv mera. Folk behöver veta och förstå.”
Vill du köpa den kan du beställa den under ”Bokutgivning” på min bloggsida.

Känslor, känslor…

Känslor… smaka på ordet… känslor.

Det finns en mängd känslor inom oss som skapar olika uttryck:
sorg – gråt
känslosamt – beröring
glädje – skratt
trygghet – energi
tillitsbrist – misstänksamhet

Det finns otaligt flera.

Känslor är viktiga. Ändå har vi svårt att förlika oss med dem.
Vad anser du?

Det goda kontra det onda

Det händer mycket nu
Våld, mord, våldtäkter, hot, misshandel, rån, krig, terror… det är inte roligt att läsa nyheterna på morgonen. Så mycket ondska människan står för. Det är ofattbart helt enkelt.

Dags för godhet
Vet du vad, kära bloggläsare, det är vi som måste börja för att få till en förändring av något slag. Det lilla vi kan göra för att påverka är att börja med godhet själva. Prata positivt, tänka positivt  så mycket det bara går, till exempel:
– hålla upp dörren för någon
– tacka någon annan med ett glatt leende
– fixa en middag
– köpa en present utan att det är någon särskild dag
– skriva ett brev eller vykort för hand och sända…

… vad tycker du? Kom med förslag, så kan du hjälpa någon annan med din tanke.

Olika yrkesroller kontra coachens

Många tar fel på vad som ingår i olika yrkesroller
Här är några som brukar förväxlas med coachen:

Coachen – specialist på lärande och förändring utifrån individen
En coach arbetar med förändring av tankesätt och beteenden. En coach utvecklar mål och lösningar tillsammans med och under klientens egenansvar. En coach är specialist på lärande och förändring utifrån individen. En coach behöver inte ha expertis inom det område klienten är en del av. En coach mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå individen i att finna sina egna valmöjligheter och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Handledaren – underlättar lärande inom ett speciellt verksamhetsområde
Handledning rör yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och inte personliga eller privata förhållanden. En handledare är en person som antingen finns internt vid institutionen eller yrkesområdet eller som tidigare har arbetat inom yrkesområdet. En handledare är personlig lärare, vägledare, ledsagare som ger kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning i kompetenshöjande syfte. En handledare följer en modell som förväntas ge en viss typ av resultat, även om innehåll, omfattning och genomförande varierar beroende av kontext. En handledares uppdrag är att underlätta och stötta lärandeprocessen inom ett speciellt verksamhetsområde. Handledningen ger individen/gruppen möjlighet att tala fritt om sitt ärende. Handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Mentorn – ett bollplank som ger råd utifrån egen erfarenhet
Mentorskap genomförs så gott som alltid med mentor och adept på tu man hand. Mentorn kan vara en person som finns inom den egna organisationen men det kan också vara någon utifrån. En mentor är ett bollplank som ger råd utifrån och delar med sig av sin egen erfarenhet. En mentor kan branschen och/eller yrket och agerar förebild. En mentor är oftast äldre och/eller mer erfaren och leder adepten som är yngre och/eller har mindre erfarenhet.

Konsulten – en rådgivande specialist inom ett speciellt verksamhetsområde
En konsult är en rådgivande specialist inom något område som anlitas/konsulteras för att ge någon råd, visa och lära ut modeller och processer. Rådgivning förekommer såväl individuellt som i grupp. Konsultation kan ske genom en tredje part. En konsult är någon vars erfarenhet, mening, förslag och utlåtande inhämtas. En konsult är oftast specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv.

Terapeuten – utför terapi
En terapeut är en person som yrkesmässigt utför terapi. Psykoterapi utförs av legitimerade psykologer eller psykoterapeuter. Terapi är en icke-medicinsk behandling av såväl kroppsliga som psykiska problem. Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling med syftet att patienten ska må bättre eller behandla ett specifikt problem. Det finns flera former av psykoterapi, t.ex. psykodynamisk psykoterapi, systemisk terapi, kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Tankar tänkta om samhället och livskriser

Lyssnandets konst
Det behövs fler människor som lyssnar med inlevelse, utan att bedöma och kommentera det de hör. Stressen och prestationskraven i dagens samhälle är förödande för människan. Det finns varken tid eller ork att engagera sig, även om många skulle vilja det.

Vad hände – egentligen!? Varför blev det så här – och – när började det känslomässiga förfallet?

Kommande generation
Vår dyrbara kommande generation förblöder känslomässigt och det är KRIS när de söker sig till psykiatriska akutmottagningar för att söka lindring för själslig smärta när de har mist någon. Där hoppas de på att bli bekräftade i sin sorg och döva den med mediciner för att det gör så ont.

Barnmisshandel
Barnmisshandel ökar, enligt statistiska undersökningar, allt är ett rop på hjälp!
Men ingen instans i samhället har tid, pengar eller utrymme för att hjälpa direkt.

Livskriser och sorgbearbetning
Folk som mist kära, blivit utsatta för övergrepp, våld, mobbning… som famlar och ropar, får inte lära sig hur man genomgår en sorgbearbetning. Det om något ger livskvalitè!

Chefer och ledare
Även chefer och ledare behöver lära sig och inse att de, genom att bemöta sina anställda på rätt sätt och l-y-s-s-n-a på dem som genomgår en livskris av något slag, både stärker sig själva, växer som medmänniskor och får den drabbade att snabbare komma tillbaka till arbetet igen.

Sorg är en hjärtesmärta, inte en trasig hjärna
Tag tillvara på den första dagen på resten av ditt liv genom att sträcka ut handen, låna ut dina öron, håll TYST och LYSSNA! Sorg är en hjärtesmärta, inte en trasig hjärna. Intellektuellt inser vi saker men känslomässigt blöder vi… aldrig mötas de två – känsla och intellekt.

Vi sitter för tusan på en briserande bomb!
Att döva med syntetiska mediciner och sjukskrivningar – social och känslomässig isolering – är förödande. Ingen förändring sker utan handling. Vi kan tänka ihjäl oss, men inget händer för det.

Fakta om livskriser

Vad är en livskris? En livskris får dig att känna sorg. Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla motstridiga känslor och tankar som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässa är ofta smärtsamma.

Sorg är ofta sammankopplad med död och skilsmässa, men sorgereaktioner kan även utlösas av ex:
• Separationer
• Missbruk av alla slag
• Relationsproblem (till en partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor)
• Sjukdom, egen eller andras
• Förlusten av ett husdjur
• Barn flyttar hemifrån
• Livet blev inte som du hoppats.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:
• En bedövande känsla, som att vara inne i en bubbla
• Humörsvängningar
• Koncentrationssvårigheter
• Oregelbunden sömn (sova för mycket/ för lite)
• Ändrade matvanor (äta för mycket/ för lite)
• Energiförlust (frusen, orkeslös).

Hur reaktionerna ser ut i verkligheten är mycket individuellt och de förändras över tiden. Vad jag beskriver är inte en tidsinställd process som är stegvis, den kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.
I detta sammanhang kan det vara lämpligt att nämna att tiden inte spelar någon roll för hur sorgen läker, det är vad du gör under tiden som läker sorgen.

Det vanliga vid livskriser är att den drabbade vill och behöver prata av sig om det inträffade. Efteråt känns en oerhörd lättnad, men nästa gång sker en upprepad procedur av samma ältande… om och om igen. Det som händer kallas för tillfälligt energifrigörande beteende. Det innebär att den drabbade känner lättnad efter att ha berättat allt igen, och igen och igen. Men efter ett tag är sorgekänslan tillbaka igen.

Några ex. på tillfälligt energifrigörande beteende är:
• Mat
• Alkohol
• Ilska
• Träning
• Sex
• Shopping
• Arbete.

Omgivningen brukar reagera på olika sätt. Oftast blir det inte som vi tror. Någon vi litat på drar sig undan och någon stiger fram som vi aldrig tänkt på tidigare. Oavsett vad, så är det väldigt sårande för den som drabbats och kan orsaka tillitsbrist och djupare sorg.

Ex. på olika reaktioner från omgivningen är:
• De vet inte vad de ska säga
• De intellektualiserar
• De kommer med ”goda” råd
• De går över på andra sidan trottoaren
• De undviker att prata om det som hänt
• De jämför med sitt eget liv och egna händelser
• De försöker byta samtalsämne
• De är rädda för våra känslor.

De vanligaste klyschorna folk använder när de möter någon som drabbats av sorg är: • Tiden läker alla sår (nej, det är snarare vad vi gör under tiden som läker)
• Var inte ledsen (du träffar snart en ny, du kan få flera barn)
• Var stark (för andras skull)
• Ersätt förlusten (skaffa en ny hund, en ny partner, ett nytt jobb)
• Håll dig sysselsatt (jobba/träna för att skingra tankarna, det blir en flykt).

Ingen säger dessa saker för att såra, de har själva hört dem och upprepar dem.
Det handlar mer om okunskap. Men om du själv har kunskap om detta så tar det inte lika hårt och du kan tänka att de menar väl, men att de inte förstår hur orden tar.

Tack för att du läste… kommentera gärna och dela med dig av dina egna upplevelser. … och du… var rädd om dig!