Etikettarkiv: kommunikation

Var rädd om dig fina medmänniska

Livet hårdnar mer och mer i vårt samhälle
Det inträffar tillfällen då jag undrar vad vi egentligen gör i dagens samhälle beträffande kommunikation. Jag har varit vikarierande klasslärare på olika skolor, även på timbasis; åk 3-9.
Det som ruskar om är saknaden och törsten efter att bli sedd och lyssnad på. Att det finns någon som har tid att lyssna, utan att kommentera eller värdera på något sätt. Ungdomar som vill att jag kommer tillbaka och pratar känslor med dem.
Elever i åk 3 som tackar mig för att jag har talat om och visat känslor, som säger att jag har förändrat deras dagar på skolan. att jag visat dem kärlek.
Vad håller vi på med – egentligen? Vi går mot ett samhälle där samtalet öga mot öga – och LYSSNANDET – håller på att försvinna! Det är verkligen alarmerande! Ett samhälle där känslomässig isolering brer ut sig är förödande! Våldet ökar ute på gatorna!
Hot och trakasserier via nätet (dator o mobil) ökar. Det är lätt att få ut sin frustration i det dolda. Vi måste stoppa upp detta vansinne!
Vad tycker du som läser detta? Egna erfarenheter?

Kommunikationsvägarna i vardagen

Människor, människor. Dessa människor… som springer, cyklar, går fort, pratar högt i mobilen, joggar med barnvagn, joggar med hund… ett evinnerligt stressande och jagande efter… vad? Hur blev det såhär?

Ingen verkar ifrågasätta eller reagera över sättet de tar sig igenom dagen. Tänk om alla tog sig en funderare över om vad som – e g e n t l i g e n – är viktigt i livet. Inte kan det väl vara så illa att det är ett missat inlägg på Facebook, en missad ögonblicksbild på Snapchat eller tjafset med någon på jobbet?
Eller… det är just det är… det är nog så illa!

På tunnelbanan pratas det högt i mobilerna om privata saker. Värre ändå… om sekretessbelagda saker! Till på köpet namn nämns i de sammanhangen! Då råder ingen tystnadsplikt längre!

Vad skapar allt detta? Behöver människor verka vara så oersättliga och viktiga i sitt jobb?
Är det i själva verket en livslögn? Det kanske är så illa att… det beror på att vi inte har tid att varken l y s s n a eller  p r a t a med varandra längre?

De flesta samtal jag lyssnat till under mina promenader, på fik eller på resande fot handlar till övervägande del om negativa saker. Det är sårade och kränkta känslor som ventileras.
Tänk om… bara tänk dig… om alla denna energi i ställes läggs på positiva samtal, på skratt, på kramar, på glittrande ögon och leende munnar! Ren och skär livsglädje!
Delad glädje är dubbel glädje. En klyscha, javisst, men tänk efter vad den försöker säga dig!
Tänk… vilka vibrationer som skulle sändas ut och tas upp av andra, som skulle spridas vidare! WOW! Allt i det positivas och glädjens namn.

En läsarfråga: Vad känner och upplever du gällande detta?

Morgondimma – ute och inne

Morgondimma
Klockan är 06:22 och morgondimman ligger som ett vilande nät över staden.
Det är tyst och skönt. Stund en innan jag ska ut i stress och hets och mötas av en öronbedövande ljudnivå är den bästa på dagen.

I detta lugn infinner sig alltid frågan: Varför lever vi som vi gör?
Innebörden handlar om hur det kommer sig att vi är så stressade nuförtiden.
Dagens människa har det bra, materiellt sett, men mår sämre än någonsin.

Den största faran ser jag i att de är minskad tid för samvaro och med kommunikationen människor emellan. Vart har diskussionen och dialogen tagit vägen?

Kanske behöver vi alla sätta oss ner och fundera över vår tillvaro och hur vi vill ha det – egentligen!

Mötet mellan människor

Mötet mellan människor
Har du någon gång tänkt på mötet mellan människor och dess betydelse? Det är fascinerande med möten.
Ibland känns det som jag har träffat och känt en människa fast det är första gången vi ses.
Det kan vara både positiva och negativa vibrationer.

Liv efter detta – tidigare liv
Jag som tror på ett liv efter detta – och att vi levt flera liv tidigare – får då en känsla av att vi setts i ett tidigare liv och har med oss vibrationer av positiv eller negativ energi från det. Hur kan vi annars förklara detta fenomen, då det är första gången mötet mellan människor sker?

Dödsfall
Det har skett dödsfall under Julhelgen och för två veckor sedan. En begravning har skett och nästa blir på fredag nästa vecka.  Vid dess tillfällen finns stunder av tankar. Ett bland många är just mötet. Jag är glad att så skedde senast. Jag var på sjukhuset tidigare. Sex dagar innan Döden gjorde entré pratade vi i telefonen om att ses igen… det blev inte så.

Tankar tänkta – tänkta tankar
Vi människor lever som om vi vore odödliga. Stressar, hetsar, presterar, levererar… stanna upp! LEV! Njut av kärleken till nära och kära. Döden kan inträffa när som helst, var som helt, hur som helst.

Mötet mellan människor är det finaste som kan ske. Tyvärr gömmer sig många bakom datorskärmar, mobiler, paddor… titta bara hur det ser ut i kommunala färdmedlen.

Jag ser en fara i detta med för mycket maskinellt och för lite mänsklig kontakt. Socialt är det förödande och kan öka avståndet mellan människor. Det är så lätt att skriva saker som lätt missuppfattas… det är enklare i ett möte då vi kan avläsa kroppsspråk och mimik. OCH speciellt att vi kan rätta till eventuella misstolkningar direkt!

Hur tänker du i denna frågeställning?

Betydelsen av att kommunicera på rätt sätt

Företagen börjar vanligtvis i fel ände
Det första de börjar med är att bygga en infrastruktur av datorer och processkartor som, när alla regler är spikade, kommer att fyllas med folk. Detta trots att vi vet att det är människor som gör framsteg, inte datorer eller processer.
Alla arbetar hårdare och längre, mår sämre och sämre och blir sjuka till slut – men företagen lär sig fortfarande aldrig av sina misstag.

Framgångsnyckel
En av nycklarna till ett framgångsrikt arbete i grupper eller i en förändringsprocess, är förmågan att kommunicera och förståelsen inom teamet. Effektivitetsproblem handlar inte om att ha tillgång till tillräckligt med resurser – om de tillsätts gör det ingen skillnad – utan bristen på kommunikation.
Vi är experter på att fokusera på problemlösning, medan jag tycker att vi borde prata om problemformuleringen så att alla har samma bild innan de ens tänker på en lösning.
Det krävs två personer för att kommunicera, en sändare av meddelandet och en mottagare som lyssnar och ger återkoppling.
Ordet kommunikation kommer från latinets betydelse Communicare, som betyder dela med någon eller göra gemensam. Kommunikation är något som kräver lika mycket av lyssnaren som av talaren.

Forskning
Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, säger att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger med :
7% från orden
38% från tonläget
55% från kroppsspråket.

Kroppsspråket
Tror du att vi talar med munnen? Nej, vi talar med hela kroppen och ibland berättar kroppen mer eller annorlunda än orden vi säger. Vi skickar ut budskapet till andra omkring oss med ögon, ansiktsuttryck, gester, sätt att stå eller röra oss, genom tonfall, etc.

Blinda har tillit till rösten
Det har sagts att det är svårt att ljuga för en blind person, eftersom en blind har mer tillit till vår röst än de ord vi talar.

Ett klassiskt exempel på ”manligt / kvinnligt” kommunikationssätt
Kvinnor talar många gånger om saker för att lätta sitt hjärta, och vill inte, eller kanske till och med inte har någon lösning på ”problemet”, medan män ofta är mer målinriktade.
Om män tar upp några ”problem” tycker de om att ha konkreta förslag på lösningar.

Har du själv några exempel att dela med dig av?

Tekniken slår ut människan

Tekniska hjälpmedel
Så mycket skrivs om teknik, appar, komplexa system… visst, de behövs… men, som stöd och hjälpmedel.

Värna om människan
Människan glöms tyvärr ofta bort. Hänger du inte med teknikmässigt är du utbytbar.
Det är bättre och viktigare att värna om människan, individen, medarbetaren.
Varierad ålders- och könsfördelning ger en pulserande och effektiv arbetsplats.

Nyckeln till arbetsglädje
Kommunikation, oliktänkande ger energi och nyskapande. Det är nyckeln till arbetsglädje och produktivitet. Vem är först ut att visa på det?

nyckel