månadsarkiv: maj 2018

Så mycket sorg finns i en liten kropp

Det är dags att hela världen tar ett ordentligt tag i alla krig som ställer till fruktansvärda skador, såväl fysiskt som psykiskt.
Det är hemskt att se, läsa och höra talas om alla biverkningar detta meningslösa våld för med sig. Så mycket sorg finns i en liten kropp! Det är efterdyningarna av detta som jag mött i skolorna. Elever som antingen upplevt helvetet eller har familjemedlemmar som varit med om det.

Hela familjer som drabbats har olidliga minnen att tampas med, både dag och natt. Mardrömmar, psykiska skador som kanske aldrig går över, ofattbart lidande.

Det är dags att hela världen säger STOPP! STOPP STOPP!

Ibland gör Livet sina egna varv

Ibland gör Livet sina egna varv
Det bara är så och vi är många som känner av det. Det kan vara: dödsfall, sjukdomar, utbrändhet, depression, skilsmässa, arbetslöshet, barn som flyttar hemifrån, ekonomiska problem, fängelse, tillitsbrist… listan kan göras lång.

Detsamma gäller elever i skolorna. Det är inte enbart vuxna som drabbas. Jag har gjort egna observationer som har visat sig bero på något av det jag räknat upp. Antingen är det utåtagerande som ökat eller inåtagerande.
Exempel: stolar som kastas i frustration, slående i dörr till klassrummet, minskad lust till mat (äter enbart hårt bröd utan smör eller pålägg), plötsliga gråtattacker, håglöshet, mörka ringar under ögonen, förtvivlade ögon (”se mig”), djupa funderingar, teckningar som visar på ångest, död, skrik…  VAR OBSERVANT!

Vad har du upplevt och hur har du agerat?