Etikettarkiv: coach

Olika yrkesroller kontra coachens

Många tar fel på vad som ingår i olika yrkesroller
Här är några som brukar förväxlas med coachen:

Coachen – specialist på lärande och förändring utifrån individen
En coach arbetar med förändring av tankesätt och beteenden. En coach utvecklar mål och lösningar tillsammans med och under klientens egenansvar. En coach är specialist på lärande och förändring utifrån individen. En coach behöver inte ha expertis inom det område klienten är en del av. En coach mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå individen i att finna sina egna valmöjligheter och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Handledaren – underlättar lärande inom ett speciellt verksamhetsområde
Handledning rör yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och inte personliga eller privata förhållanden. En handledare är en person som antingen finns internt vid institutionen eller yrkesområdet eller som tidigare har arbetat inom yrkesområdet. En handledare är personlig lärare, vägledare, ledsagare som ger kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning i kompetenshöjande syfte. En handledare följer en modell som förväntas ge en viss typ av resultat, även om innehåll, omfattning och genomförande varierar beroende av kontext. En handledares uppdrag är att underlätta och stötta lärandeprocessen inom ett speciellt verksamhetsområde. Handledningen ger individen/gruppen möjlighet att tala fritt om sitt ärende. Handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Mentorn – ett bollplank som ger råd utifrån egen erfarenhet
Mentorskap genomförs så gott som alltid med mentor och adept på tu man hand. Mentorn kan vara en person som finns inom den egna organisationen men det kan också vara någon utifrån. En mentor är ett bollplank som ger råd utifrån och delar med sig av sin egen erfarenhet. En mentor kan branschen och/eller yrket och agerar förebild. En mentor är oftast äldre och/eller mer erfaren och leder adepten som är yngre och/eller har mindre erfarenhet.

Konsulten – en rådgivande specialist inom ett speciellt verksamhetsområde
En konsult är en rådgivande specialist inom något område som anlitas/konsulteras för att ge någon råd, visa och lära ut modeller och processer. Rådgivning förekommer såväl individuellt som i grupp. Konsultation kan ske genom en tredje part. En konsult är någon vars erfarenhet, mening, förslag och utlåtande inhämtas. En konsult är oftast specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv.

Terapeuten – utför terapi
En terapeut är en person som yrkesmässigt utför terapi. Psykoterapi utförs av legitimerade psykologer eller psykoterapeuter. Terapi är en icke-medicinsk behandling av såväl kroppsliga som psykiska problem. Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling med syftet att patienten ska må bättre eller behandla ett specifikt problem. Det finns flera former av psykoterapi, t.ex. psykodynamisk psykoterapi, systemisk terapi, kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT).