Etikettarkiv: kommunicera

Känslomässig läkning

Bearbeta sorg
Sorgbearbetning

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust
Hur förluster upplevs är helt individuellt. Men dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster.

Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor
Det går därför inte att beskriva hur en normal känslomässig reaktion vid en förlust ser ut. Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationen till det förlorade, oavsett om denna förändrats på grund av dödsfall, skilsmässa eller av annan orsak.

Känslomässig läkning
Känslomässig läkning av en förlust uppnås genom att vi först tar reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa.

Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster
Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur? Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och att gå vidare. Detta är nästan omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan vi påbörjar dessa är det viktigt att vi tittar på hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av med de föreställningar som inte fungerat.

Små barn är experter på sorgbearbetning
Varför? Jo, för att de är alltid i nuet, precis i denna sekund, och de tillåter sina rena känslor att få komma till ytan, precis som vi alla borde för att kunna vara i emotionell balans. Barn har tre huvudsakliga metoder för att ”smälta” eller tillgodogöra sig alla upplevelser de är med om i livet; spontansång, symbolisk lek och gestaltning i bild och form. Dessa metoder använder de spontant och naturligt utan vuxen inblandning under sin fria lek.