Etikettarkiv: tonläge

Betydelsen av att kommunicera på rätt sätt

Företagen börjar vanligtvis i fel ände
Det första de börjar med är att bygga en infrastruktur av datorer och processkartor som, när alla regler är spikade, kommer att fyllas med folk. Detta trots att vi vet att det är människor som gör framsteg, inte datorer eller processer.
Alla arbetar hårdare och längre, mår sämre och sämre och blir sjuka till slut – men företagen lär sig fortfarande aldrig av sina misstag.

Framgångsnyckel
En av nycklarna till ett framgångsrikt arbete i grupper eller i en förändringsprocess, är förmågan att kommunicera och förståelsen inom teamet. Effektivitetsproblem handlar inte om att ha tillgång till tillräckligt med resurser – om de tillsätts gör det ingen skillnad – utan bristen på kommunikation.
Vi är experter på att fokusera på problemlösning, medan jag tycker att vi borde prata om problemformuleringen så att alla har samma bild innan de ens tänker på en lösning.
Det krävs två personer för att kommunicera, en sändare av meddelandet och en mottagare som lyssnar och ger återkoppling.
Ordet kommunikation kommer från latinets betydelse Communicare, som betyder dela med någon eller göra gemensam. Kommunikation är något som kräver lika mycket av lyssnaren som av talaren.

Forskning
Albert Mehrabian, en kalifornisk forskare, säger att när vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger med :
7% från orden
38% från tonläget
55% från kroppsspråket.

Kroppsspråket
Tror du att vi talar med munnen? Nej, vi talar med hela kroppen och ibland berättar kroppen mer eller annorlunda än orden vi säger. Vi skickar ut budskapet till andra omkring oss med ögon, ansiktsuttryck, gester, sätt att stå eller röra oss, genom tonfall, etc.

Blinda har tillit till rösten
Det har sagts att det är svårt att ljuga för en blind person, eftersom en blind har mer tillit till vår röst än de ord vi talar.

Ett klassiskt exempel på ”manligt / kvinnligt” kommunikationssätt
Kvinnor talar många gånger om saker för att lätta sitt hjärta, och vill inte, eller kanske till och med inte har någon lösning på ”problemet”, medan män ofta är mer målinriktade.
Om män tar upp några ”problem” tycker de om att ha konkreta förslag på lösningar.

Har du själv några exempel att dela med dig av?