Jag heter Linda, är 47 år och har ett brinnande intresse för alla mina medmänniskor. Jag har de senaste sju åren arbetat inom socialpsykiatri och LSS, på HVB och som boendestödjare. Mitt intresse för den skrivande terapiformen fick jag när jag jobbade med familjehemsplacerade barn och unga och har sedan dess utveckat mina kunskaper inom det området.                                 Jag arbetar med självskadechatten, som kontaktpersom och mentor åt människor som själva har det svårt eller är anhöriga till någon som inte mår bra.                    Jag har utbildning och erfarenhet inom MI, suicidprevention, lågaffektivt bemötande, återhämtningsterapi, terapeutisk samtalsmetodik och självskadeprevention.