Jag heter Linda, är 46 år och älskar att jobba med människor! Jag har sedan 2018 arbetat med ungdomar på HVB, som boendestödjare, inom LSS och socialpsykiatrin. Parallellt genom åren har jag gått kurser inom MI, teraputiskt samtalsstöd, healing, meditation samt en 18 månader lång holistisk utbildning inom mentorskap. Jag tror på TCM och har läst komplementärmedicin. Jag har en ryggsäck med kroniska psykosociala sjukdomar och  diagnoser men har hjälpt mig själv till återhämtning, energi och livsgnista genom att själv skriva