DU är den viktigaste personen i ditt liv!

Självsnällhet

Att lära dig om självsnällhet är både början, vägen och målet när det kommer till återhämtning. För vi har så svårt att inte sätta andras behov och önskemål före våra egna både i arbetslivet och hemma.